Century Promise App Century Promise App Century Promise App
Century Promise - Check Original Plywood

CenturyPromise App ਕੀ ਹੈ?

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ CenturyPly ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਈਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ QR ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਲਈ CenturyPromise ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ QR ਕੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪਲਾਈਬੋਰਡ ਅਸਲ CenturyPly ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਈਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। CenturyPromise ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਲਈ ਈ-ਵਾਰੰਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

CenturyPromise App ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ CenturyPromise App ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ

ਸੈਂਚੁਰੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਂ। ਗਾਹਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਪਲਾਈਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਈ-ਵਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡੀਲਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਈ-ਵਾਰੰਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੋ


CenturyPromise Appਦੇ ਲਾਭ

 • Century Promise App Benefit

  ਈ-ਵਾਰੰਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

 • Smartphone and Tablet compatible APP

  ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਅਨੁਕੂਲ

 • Duplicate Proof

  ਡੁਪਲੀਕੇਟ-ਸਬੂਤ

 • Century Promise App - Free of Cost

  ਮੁਫ਼ਤ

 • Century Promise App - Available on iOS and Playstore

  iOS ਅਤੇ ਪਲੇਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ

Check Plywood Quality

CenturyPly ਕਿਉਂ

Century Promise - Scan Plywood to Check Authenticity

ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ CenturyPly ਡੀਲਰ ਲੱਭੋ

ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਰਹੋ!

ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ Century Promise - Authentic Plywood

ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੋ